Στατιστικά
Κατανομή επιθέσεων ανά είδος στόχου (Προηγούμενος Μήνας)
Συνολικός αριθμός επιθέσεων ανά ημέρα (Προηγούμενος Μήνας)
Συνολικός αριθμός επιτιθέμενων ανά ημέρα (Προηγούμενος Μήνας)
Κωδικοί πρόσβασης