Infromace o těchto stránkách

Statistiky, které jsou dostupné na tomto portále, pochází ze systému včasné výstrahy společnosti Deutsche Telekom. Senzory provozuje společnost Deutsche Telekom nebo její partneři.

Vysvětlivky k tabulkám a grafům:


Přehled aktuálních kyberútoků

Na mapě jsou v reálném čase zobrazeny zdroje útoků, které jsou právě detekovány v síti honeypot. Země jsou označeny barevně podle celkového počtu zaznamenaných útoků

Top 15 zemí, kde jsou zdroje útoků (za poslední měsíc)

Tabulka obsahuje celkové počtu útoků podle zemí, z nichž je veden útok.

Hesla

Hesla použitá útočníky.

Celkový počet útočníků za den (Graf za poslední měsíc)

Graf zobrazuje celkový počet útočníků za den v období posledního měsíce.

Celkový počet útoků za den (Graf za poslední měsíc)

Graf zobrazuje celkový počet útoků za den v období posledního měsíce.

Distribuce cílů útoků (Graf za poslední měsíc)

Graf zobrazuje procentuální zastoupení útoků podle techniky útoku.