Kontakt

Adres:
Deutsche Telekom AG
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn
District Court of Bonn HRB 6794, HRB 6794
Registered Office Bonn
VAT ID No. DE 123475223
E-Mail: info@telekom.de
Phone: 0228/ 181-0

Kontakt:
Proszę skorzystać z naszych formularzy kontaktowych jeśli macie Państwo pytania dotyczące naszej firmy, produktów lub usług.

Authorized representatives:
Timotheus Höttges
Reinhard Clemens
Niek Jan van Damme
Thomas Dannenfeldt
Dr. Christian P. Illek
Dr. Thomas Kremer
Claudia Nemat

Regulatory authority:
Federal Network Agency for Electricity, Gas, Telecommunications, Post and Railway Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, Germany

Responsible:
Deutsche Telekom AG
Dr. Markus Schmall
Vice President Group Information Security
Friedrich-Ebert-Allee 140
53113 Bonn


Polityka w sprawie ochrony prywatności


Bezpieczeństwo i ochrona danych naszych klientów i użytkowników są priorytetem dla całej Grupy Deutsche Telekom. W związku z powyższym szczególną wagę przywiązujemy do ochrony danych osobowych we wszystkich procesach biznesowych. Więcej informacji na temat zasad związanych z ochrona prywatności, które obowiązują w wielu firmach należących do Grupy Deutsche Telekom można znaleźć w Privacy Code of Conduct der Deutschen Telekom (*.pdf, 142 KB).
Niniejsze oświadczenie wyjaśnia jakie informacje są zbierane przez Grupę Deutsche Telekom w czasie wizyty na jednej z naszych stron oraz jak wykorzystujemy te informacje. Oświadczenie to nie ma zastosowania dla stron firm, które nie należą do Grupy, nawet jeżeli znajduje się na nich łącze do tej lub jakiejkolwiek innej strony Deutsche Telekom AG. Aby uzyskać informacje na temat zbierania i przetwarzania danych osobowych przez poszczególne firm należące do Grupy Deutsche Telekom, proszę skontaktować się bezpośrednio z tymi firmami lub skorzystać naszego formularza kontaktowego.

Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Ze względu na bezpieczeństwo systemu, w czasie odwiedzania naszej strony, nasz serwer tymczasowo rejestruje domenę lub adres IP komputera wysyłającego żądanie jak również datę dostępu oraz żądane pliki (nazwa i URL), kod odpowiedzi http, stronę z której nastąpiło przekierowanie na naszą i ilość danych przesłaną w czasie trwania sesji. W niektórych przypadkach, możemy również przechowywać pewne informacje na Waszym komputerze w formie plików „cookies”, w celu dostosowania naszej strony do Waszych preferencji. Nie będziemy zbierać żadnych danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy e-mail, chyba że zostaną podane dobrowolnie, np. w związku z zamówieniem on-line na produkt lub usługę, ankietą, konkursem lub żądaniem informacji. Dane osobowe zebrane w czasie wizyty na naszej stronie są przetwarzane wyłącznie zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju w którym znajduje się siedziba właściwej firmy.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe będziemy wykorzystywać jedynie do celów technicznej administracji stroną, aby móc realizować Państwa oczekiwania. Tylko za uprzednio wyrażoną przez Państwa zgodą wykorzystamy te dane do badań produktowych i w celach marketingowych, ale tylko w zakresie niezbędnym dla każdego przypadku z osobna. Nie będziemy przekazywać żadnych danych organom rządowym za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo. Nasi pracownicy i oddziały są zobowiązane traktować te dane jako poufne.

Decyzje klienta
Spółki należące do Deutsche Telekom AG kontaktują się z klientami aby przekazać im informacje o specjalnych ofertach oraz nowych produktach I usługach. Jeśli zarejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej lub złożą zamówienie na jeden z naszych produktów zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji marketingowych. Zostaną Państwo poinformowani o wszelkich istotnych zmianach w warunkach świadczenia usług.

Prawo dostępu do informacji
Na pisemną prośbę, odpowiednia spółka Grupy Deutsche Telekom poinformuje o przetwarzanych przez nią Państwa danych osobowych (np. nazwisko, adres)

Bezpieczeństwo
Podjęliśmy szerokie działania zarówno na poziomie operacyjnym jak i technologicznym mające na celu ochronę przetwarzanych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem i wykorzystaniem. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane i dostosowywane aby uwzględnić postęp technologiczny.

Kontakty
Aby poprawić lub skasować jakiekolwiek dane czy też zadać pytania bądź zgłosić sugestie dotyczące ochrony danych proszę skorzystać z naszego formularza kontaktowego.Informacja o prawach autorskich

Niniejsza strona wykorzystuje komponenty od: